okt07

Žene u agrobiznisu

Žene u agrobiznisu

21.09.2011.-te je u Beogradu održana konferencija pod nazivom "Žene u agrobiznisu", u organizaciji USAID-a i Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Na konferenciji je razmatrano kako unaprediti položaj žena iz ruralnih područja i podstaći ih da započnu sopstveni biznis u oblasti poljoprivrede. Konferenciju je podržalo Ministarstvo poljoprivrede , Oportuniti banka i Procredi banka i izneseni su dosadašnji primeri dobre prakse.