nov29

Sebe osnaži, utočište potraži

Sebe osnaži, utočište potraži

Projekat

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je podržalo naš projekat "Sebe osnaži, utočište potraži" i u okviru projekta održavanje obuke za samozapošljavanje i pokretanje sopstvenog biznisa namenjenu ženama koje su pretrpele nasilje, koje žive na selu, dugo su bez posla, imaju neki vid invaliditeta, Romkinje, da bi podigle njihove kapacitete za ekonomsko osnaživanje, što je jedan od osnovnih preduslova za izlazak iz začaranog kruga nasilja usled ekonomske zavisnosti.

Obuku je u sali Skupštine Opštine Svrljig održala naša draga Maja Virijević ispred Regionalne Razvojne Agencije JUG, a prisutne žene su dobile sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci, koji se prilaže prilikom konkurisanja kod Nacionalne Službe za Zapošljavanje (NSZ), za dobijanje finansijske podrške za pokretanje sopstvenog biznisa.
Projekat je realizovan u znak obeležavanja 25. Novembra, Međunarodnog dana za borbu protiv nasilja nad ženama.