apr07

Besplatna pravna pomoć za žene žrtve nasilja, mobinga i trgovine ljudima i besplatno bračno savetovalište

Besplatna pravna pomoć za žene žrtve nasilja, mobinga i trgovine ljudima i besplatno bračno savetovalište

Пројекат

U periodu od 01.04.2022. do 31.05.2022. realizujemo projekat koji je podržan od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, a u okviru kojeg se žene koje su pretrpele nasilje, mobing ili su žrtve trgovine ljudima mogu obratiti advokatici Maja Milošević na broj telefona 0642790672 za besplatnu pravnu pomoć i psihološkinji Milica Đorđević na broj telefona 0643456418 za besplatnu psihološku podršku ukoliko su pretrpele ili im preti nasilje ili imaju neke druge probleme u braku.