dec21

Uloga OCD u unapređenju lokalnih praksi transparentnog finansiranja iz budžeta jedinica lokalne samouprave

Uloga OCD u unapređenju lokalnih praksi transparentnog finansiranja iz budžeta jedinica lokalne samouprave

Dvodnevni seminar "Uloga organizacija civilnog društva u unapređenju lokalnih praksi transparentnog finansiranja iz budžeta jedinica lokalne samouprave" organizovala je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u okviru projekta „Podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva“ i kancelarije Tehničke podrške organizacijama civilnog drušptva (TACSO) 03. i 04. decembra u Nišu.

Seminaru je prisustvovala i Jelena Radojković, predsednica udruženja žena "Etno forum" Svrljig, da bi se bliže upoznala sa pravnim okvirima za transparentno finansiranje OCD iz budžeta JLS.