okt07

Transcendentalna meditacija

Transcendentalna meditacija

Drugi deo projekta pod nazivom "Zdravi ljudi-zdrave misli", a koji je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta, je realizovan u karate klubu "Derven" Svrljig, gde je učitelj TM-a iz Beograda, gospodin Branko Čičić, zainteresovanoj deci i roditeljima održao pripremni seminar iz TM-a, a narednog dana i program vežbi transcendentalne meditacije. Vežbe TM-a poboljšavaju deci i odraslima koncentraciju, omogućavaju relaksaciju organizma i opuštaju onako kako se organizam oslobađa od stresa u periodima najdubljeg sna.