nov25

Transparentnost i suzbijanje korupcije u javnim nabavkama

Transparentnost i suzbijanje korupcije u javnim nabavkama

Od 22. do 25. novembra, u organizaciji Toplickog centra za demokratiju i ljudska prava i Koalicije za nadzor javnih finansija, odrzava se seminar na temu "Gradjani i mediji za transparentnost i suzbijanje korupcije u lokalnim javnim nabavkama". Etno forum je jedna od organizacija ucesnica na ovom seminaru, na kome su predavaci strucnjaci iz oblasti javnih finansija, javnih nabavki, antikorupcije, medija i gradjanskog aktivizma.