apr21

TACSO trening

TACSO trening
Od 17-20. aprila 2011. godine na Zlatiboru, udruženje Etno forum učestvovalo je na treningu Učešće građana/ki u procesima donošenja odluka, koji je otganizovan od strane TACSO kancelarije. Cilj treninga bio je jačanje internih kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji radi jačanja njihove uloge u kreiranju politika i procesa odlučivanja kako na lokalnom, tako i na regionalnom i nacionalnom nivou. Tokom treninga učesnicima su predstavljene tehnike, veštine, modeli i principi učešća civilnih organizacija u procesima donošenja odluka, kao i primeri dobre prakse.