avg12

Svi za selo, selo za sve

Svi za selo, selo za sve

Formiranju Nacionalne asocijacije seoskih udruženja Srbije-NASUS koje je organizovano 28.07.2014. u Domu kulture u Donjoj Toponici kod Niša, kao jedna od članica prisustvovalo je i udruženje žena "Etno forum" Svrljig. Domaćin događaja zbog svih referenci i rezultata koje su postigli tokom svog postojanja, radeći na ciljevima zaštite životne sredine i podsticanja omladinskog aktivizma u ruralnim sredinama, bila je Grupa Kobra iz Donje Toponice.

Grupa Kobra je nastala iz karate kluba "Kobra" 1996. godine, a njihov osnivač i idejni vođa je Bojan Pavlović iz Svrljiga, sadašnji trener karate kluba "Derven" Svrljig. Glavni program, bavljenje karateom, kasnije je proširen na aktivnosti u vezi očuvanja prirode i organizovanje radnih kampova u cilju obnova manastira, crkvi, parkova i svim ostalim volonterskim radovima u kojima su nesebično davali sebe zarad dobrobiti celog društva i buđenja svesti građana o zdravom životu i društveno-korisnom radu. Članovi Grupe Kobra su proveli više od 400 dana u prirodi otkrivajući nove predele i prirodne lepote. Danas Grupa Kobra obuhvata razne sekcije počev od folklora, preko šaha i stonog fudbala do besplatnog internet centra u selu gde se vrši besplatna obuka za starija lica, za rad na računaru.