mar20

Socijalno preduzetništvo

Socijalno preduzetništvo

Omladinska organizacija AIESEC je organizovala konferenciju na temu Socijalno preduzetništvo u saradnji sa Grupom 484 i pozvala predsednicu Etno foruma, Jelenu Radojković, da prezentuje akcije svog udruženja kao primer dobre prakse, a povodom konkursa koji su raspisali i na koji smo poslale svoj predlog projekta.