okt12

Seminar o planiranju i praćenju delotvornosti i transparentnosti razvojne pomoći

Seminar o planiranju i praćenju delotvornosti i transparentnosti razvojne pomoći

Seminar je održan u organizaciji tima Koalicije za nadzor razvojne pomoći AidWatch Serbia, u Leskovcu. Udruženje žena "Etno forum" iz Svrljiga, kao nova članica Koalicije http://www.aidwatchserbia.org/etno-forum-iz-svrljiga-nova-clanica-aid-watch-koalicije/ , učestvovalo je na ovom skupu, na kome su postavljene smernice za aktivnije učešće civilnog društva u planiranju, isporuci i evaluaciji svih razvojnih programa bilo da se radi o razvojnoj (donatorskoj) pomoći ili razvojnim programima koje sama država Srbija finansira i isporučuje.

Koalicija se zalaže za transparentnost u sledećem smislu:
-transparentnost rada donatora (međunarodnih i domaćih),
-transparentnost procesa distribucije odnosno isporuke razvojne pomoći,
-transparentost rada organizacija civilnog društva i jačanje njihovog integriteta