maj24

Rodni aspekt nasilja u porodici i nasilja nad decom

Rodni aspekt nasilja u porodici i nasilja nad decom

Seminar ’’Rodno zasnovano nasilje’’, na kojem smo učestvovali u okviru projekta ’’Senzibilisanje inter – sektorskih timova o rodnom aspektu nasilja u porodici i nasilja nad decom’’ koji Oaza Sigurnosti iz Kragujevca sprovodi u okviru zajedničkog projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II, koji realizuju UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP, u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost.

Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji usmeren je na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji. Zajedničkim delovanjem agencija Ujedinjenih nacija i Vladinih tela, doprinosi se rešavanju problema nasilja u porodici i partnerskim odnosima, unapređuje podrška ženama, devojčicama i njihovim porodicama i stvara okruženje koje ne toleriše nasilje.

Projekat se sprovodi uz podršku Vlade Švedske.