dec06

Pomoć i podrška Umetničkoj školi u Nišu

Pomoć i podrška Umetničkoj školi u Nišu

Razboji Udruženja žena "Etno forum" Svrljig, u saradnji sa Tekstilnim udruženjem Liga 33, dobili su svoj novi dom! Četiri razboja za tkanje će biti ustupljena na korišćenje Umetničkoj školi u Nišu da bi deca na njima učila da tkaju i pohađala nastavu. Deca su naša budućnost i ulažimo u njih, a stari zanati su naša tradicija i sačuvajmo ih od zaborava!