maj19

Planovi integriteta u institucijama sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudima i u slučajevima partnerskog ili porodičnog nasilja

Planovi integriteta u institucijama sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudima i u slučajevima partnerskog ili porodičnog nasilja

Trening su držale Dragana Krunić, šefica Odseka za planove integriteta Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije i Sadija Gicić, socijalna radnica i aktivistkinja za ženska ljudska prava iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, od kojih smo čule nešto više o sprovođenju planova integriteta na teritoriji Republike Srbije i o značaju njihove izrade i sprovođenja. Ispred organizatora treninga, udruženja "Tri tačke" iz Beograda, RCD Bujanovac i RIME Zaječar, nešto više o sprovođenju preuzetih obaveza iz međunarodnih ugovora i sprovođenje propisa od strane institucija Republike Srbije, u konktekstu slučajeva trgovine ljudima i partnerskog i porodičnog nasilja, govorila je Anđelka Marković, diplomirana pravnica iz Beograda.