okt12

Osnove kreiranja javnih politika za decu

Osnove kreiranja javnih politika za decu

Na dvodnevnom treningu na temu "Monitoring javnih politika na lokalnom nivou", koji je održan u periodu 26-27. septembra 2014. godine u Nišu u Otvorenom klubu, a kome je kao jedna od članica MODS-a prisustvovalo i udruženje žena "Etno forum" iz Svrljiga, razmatrani su instumenti javnih politika: regulacija i normativna akta, tržišni mehanizmi, oporezivanje, davanja i javna potrošnja kao i mnogobrojni instrumenti iz oblasti obrazovanja, informisanja i ubeđivanja.

Izbor instrumenta će zavisiti od odgovora na sledeća pitanja:
-Da li taj instrument ili aranžman više instrumenata efektivno rešava identifikovani problem? (Primer: “Novčana davanja za decu i porodice sa decom u Srbiji”-CLDS)
-Da li je taj instrument politički prihvatljiv? (Primer: tzv solidarni porez u Srbiji)
-Da li je tehnički izvodljiva primena datog instrumenta? (Primer: Isplata naknada za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, kampanja “B(p)ravo za mame”)