maj03

Mreža za ruralni razvoj Srbije i pregled pregovaračkih poglavlja 11, 12, 13 i 27

Mreža za ruralni razvoj Srbije i pregled pregovaračkih poglavlja 11, 12, 13 i 27

U Nišu je održan trening u organizaciji Mreže za ruralni razvoj Srbije, na kome smo razmatrali pregovarački proces sa EU i stanje pregovaračkih poglavlja 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 - Bezbednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, 13 - Ribarstvo, 27 - Životna sredina i klimatske promene.

Zaključak sa ovog sastanka je da smo dosta toga uradili, ali je pred nama još puno zadataka koje moramo da ispoštujemo, da bi smo uspešno zatvorili sva pregovaračka poglavlja.