dec28

Korak ka razvijenosti

Korak ka razvijenosti

Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, zaokružila je svoj rad u 2011.-oj i predstavila viziju i planove za 2012.-tu godinu, u četvrtak 22.12.2011.-te u Domu Vojske Srbije u Beogradu. Ministar dr.Sulejman Ugljanin je rekao da je za 2012.-tu godinu planirano elektronsko umrežavanje svih nerazvijenih područja, a predstavnici USAID-a da će u 2012.-oj godini nastaviti sa realizacijom projekta Žene u agrobiznisu. Ovoj konferenciji je ispred udruženja žena ''Etno forum'' prisustvovala članica Ana Micić.