dec03

Konferencija o trendovima u komunikacijama u neprofitnom sektoru

Konferencija o trendovima u komunikacijama u neprofitnom sektoru

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa zajedno sa Srbijom u pokretu organizovao je treću po redu PRaćka konferenciju o trendovima u komunikacijama u neprofitnom sektoru, na kojoj su organizacije širom Srbije, izmedju ostalih i "Etno forum" iz Svrljiga, imale priliku da podele svoja iskustva, trenutne problem sa kojima se susreću i zajednički iznađu najbolja rešenje da komuniciraju svoje rezultate sa javnošću.

Ovogodišnja PRaćka bavila se PRipovedanjem, jer način na koji pričamo o sebi, svom radu, aktivnostima, kampanjama i projektima utiče na to kako nas ljudi vide i razumeju, te su glavne teme i lajtmotiv konferencije bile promena javnog narativa i PR veštine.