dec09

Godišnja konferencija lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost

Godišnja konferencija lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost

Na konferenciji smo, zajedno sa predsednicom Opstine Svrljig, Jelenom Trifunovic, prezentovale primer dobre prakse u saradnji organizacija civilnog drustva i lokalne samouprave, cime se Svrljig uvodi u red opstina koje postuju principe dobrog upravljanja primenom principa participacije i nediskriminacije.