jul14

Evropa za građane i građanke

Evropa za građane i građanke

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije koja je Nacionalna kontakt tačka za program "Evropa za građane i građanke" organizovala je 11.jula 2014. informativni sastanak u Nišu za predstavnike lokalnih samouprava i OCD povodom predstavljanja ovog programa i njegovih prioriteta za 2014.

Prisutni na ovom skupu, su upoznati sa novim programskim ciklusom programa “Evropa za građane i građanke”za period 2014-2020, definisanim aktivnostima, merama i rokovima za podnošenje predloga projekata.