sep27

Etno forum će imati članicu u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Vladom Republike Srbije u periodu od 13. do 23. septembra 2017. godine otvorila javni poziv za izbor članova Komisije za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije iz reda udruženja i drugih organizacija civilnog društva i da je jedna od kandidata predloženih na imenovanje ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, Jelena Radojković, predsednica udruženja žena "Etno forum" Svrljig.

Čestitamo joj na izboru i želimo joj puno uspeha u radu.