maj04

Efektivno praćenje javnih politika

Efektivno praćenje javnih politika

Predstavnice udruženja dale su svoj doprinos učešćem na seminaru za organizacije civilnog društva “Efektivno praćenje javnih politika”, održanom od 19 – 22. aprila, u okviru Projekta unapređenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave – WeBER, a u saradnji sa Višegrad fondom.

Na seminaru su obrađene sledeće teme:

 • Uvod u ciklus kreiranja javnih politika
 • Praćenje javnih politika od strane civilnog društva
 • Pristup WeBER projekta procesu praćenja javnih politika
 • Prezentacija Corine Stratulat koja obuhvata sledeće teme:
  • Working in a think tank (the EPC perspective)
  • Choosing topics
  • Addressing a topic
  • Writing process
  • Communicating your work
 • Uvod u monitoring reforme javne uprave