nov10

Dani klastera

Dani klastera

U organizaciji LEDIB Kuća Klastera koja obuhvata sedam klastera sa područja jugoistočne Srbije, održana je 1. Međunarodna konferencija "DANI KLASTERA" u Nišu, 27. i 28. oktobra 2011.-te. Ključni partneri LEDIB Kuće Klastera su : Privredna komora Srbije, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Grad Niš, Univerzitet u Nišu i Regionalna privredna komora Niš. Jedan od ključnih ciljeva ove organizacije čiji je član i udruženje "Etno forum", je promovisanje područja jugoistočne Srbije kao područja pogodnog za razvoj klastera. Po završetku konferencije organizovana je svečana večera za sve članove i prijatelje Kuće Klastera u restoranu Stadion u Nišu.