okt29

Borba protiv korupcije u javnoj potrošnji

Borba protiv korupcije u javnoj potrošnji

Seminar, koji je deo projekta "Gradjansko drustvo i pravosudje: ka vise transparentnosti i borbe protiv korupcije u javnoj potrosnji", koji je realizovao Toplicki centar za demokratiju i ljudska prava, Uzicki centar za ljudska prava i demokratiju i Udruzenje tuzilaca i zamenika javnih tuzilaca Srbije, održan je na Tari u periodu od 20-23. oktobra, a jedna od organizacija koje su imale svog predstavnika, bilo je i udruženje žena "Etno forum" Svrljig. Na ovom skupu je najviše obradjena tema nepravilnosti u javnim nabavkama i evidentiranih slučajeva korupcije u postupcima javnih nabavki.