maj12

Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno-zasnovano nasilje

Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno-zasnovano nasilje

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) u okviru realizacije projekta ,,Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno-zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika“ koji podržava holandska ambasada kroz MATRA program pozvao nas je na radionicu u Kragujevcu koja je održana 4. maja 2017. godine u hotelu Kragujevac .

S obzirom da se tema projekta odnosi i na lokalizaciju Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir, bezbednost, želeli su da u okviru projekata podrže aktivnosti Mreže 1325 i udruženje žena Etno forum, kao jednu od članica Mreže 1325.

Predavanja na radionicama su držali dr Danijela Spasić stručni rukovodilac na projektu i članovi Centra Tanja Jakobi, Jelena Šapić i Filip Stojanović. Na radionice su bili pozvani predstavnici lokalnih organizacija, institucija, nevladinih organizacija i medija, koji prate ovu temu i zainteresovani su da u svojim lokalnim sredinama nastave da se bave ovom temom.