jun10

Akademija ženskog liderstva - sastanak sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija

Akademija ženskog liderstva - sastanak sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija

Akademija ženskog liderstva je 02.06.2016. organizovala sastanak sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija iz cele Srbije, kome su prisustvovale i predstavnice našeg udruženja. Fokus sastanka je bio na različitim tipovima ženskih organizacija i širokom spektru tema kojim se ženske nevladine organizacije bave.

Akademija ženskog liderstva je program podrške ženama aktivnim u javnom životu. On okuplja političarke i aktivistkinje i nudi im priliku da unaprede svoja znanja i veštine, ali i da se povežu kako bi se zajedno borile i zastupale ženska ljudska prava do ostvarivanja pune ravnopravnosti. Žene koje su pohađale program kasnije su vidljivo uticale na javni život u svojim sredinama, pokazujući na delu da žene mogu ravnopravno sa muškarcima da donose odluke, stekle su samopouzdanje i motivisale i druge žene da se politički aktiviraju.