Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju "ETNO FORUM"-a, Udruženje žena iz Svrljiga. Na ovoj strani možete pročitati sve aktuelne aktivnosti.

dec21

Uloga OCD u unapređenju lokalnih praksi transparentnog finansiranja iz budžeta jedinica lokalne samouprave

Dvodnevni seminar "Uloga organizacija civilnog društva u unapređenju lokalnih praksi transparentnog finansiranja iz budžeta jedinica lokalne samouprave" organizovala je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u okviru projekta „Podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva“ i kancelarije Tehničke podrške organizacijama civilnog drušptva (TACSO) 03. i 04. decembra u Nišu.

okt20

Jačanje kapaciteta OCD

Jačanje kapaciteta OCD i kompetencija javnih službenika za primenu antidiskriminacionih politika u nišavskom okrugu:

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA i Udruženje građana PLANT iz Niša, održali su trening radionicu u okviru projekta ''Jačanje kapaciteta OCD i kompetencija javnih službenika za primenu antidiskriminacionih politika u nišavskom okrugu'' koji se realizuje uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije.

dec22

Borba protiv korupcije

U sali Simfonijskog orkestra u Nišu, 17.12.2014. od 19.00 časova održana je tribina na temu Borba protiv korupcije, kojoj smo prisustvovali. Predavači na tribni su bili Prof. Dr. Milorad Bejatović, Srbislav Filipović - član Saveta za borbu protiv korupcije, Nikola Jelenković - član Saveta za borbu protiv korupcije, Uglješa Mrdić - koordinator Saveta za borbu protiv korupcije, i Milan Stevanović zadužen za edukaciju i istraživanje. Na tribini su obuhvaćeni u kraćim crtama svi vidovi korupcije, da bi se prisutni mogli upoznati sa njima i prepoznati ih u svakodnevnom životu i radu, a sve u cilju njihovog prijavljivanja i sprečavanja.

nov25

Testiranje na virus HIVa u saradnji sa Asocijacijom DUGA iz Šapca

Dana 26.11.2015. u vremenu od 12 -14 časova u centru Svrljiga, predstavnici LGBT Asocijacije “Duga“ iz Šapca http://www.asocijacijaduga.org.rs/ , ovlašćeni od strane Ministarstva zdravlja, će vršiti besplatno testiranje na virus HIV-a.

okt11

Rodna ravnopravnost

Akademiju ženskog liderstva (Akademija), seminar namenjen političarkama svih stranaka, organizovali su Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za podršku ženama  i Centar modernih veština uz podršku Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u Nišu od 07. do 10. oktobra 2015. godine.

dec02

Da se i mi čujemo

Potpisan je Ugovor sa Ministarstvom omladine i sporta u vezi finansiranja projekta Da se i mi čujemo, u okviru koga će biti snimljene emisije sa prevodom na znakovni jezik na temu izrada projekata, zapošljavanje i samozapošljavanje, a zatim će emisije biti emitovane na lokalnoj televiziji Laser da bi ostali članovi društva shvatili da su osobe oštećenog sluha radno sposobne osobe i da ne moraju i ne trebaju biti samo korisnici socijalne pomoći, već ravnopravni članovi društva u kome žive.