Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju "ETNO FORUM"-a, Udruženje žena iz Svrljiga. Na ovoj strani možete pročitati sve aktuelne aktivnosti.

maj04

Efektivno praćenje javnih politika

Predstavnice udruženja dale su svoj doprinos učešćem na seminaru za organizacije civilnog društva “Efektivno praćenje javnih politika”, održanom od 19 – 22. aprila, u okviru Projekta unapređenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave – WeBER, a u saradnji sa Višegrad fondom.

dec03

Konferencija o trendovima u komunikacijama u neprofitnom sektoru

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa zajedno sa Srbijom u pokretu organizovao je treću po redu PRaćka konferenciju o trendovima u komunikacijama u neprofitnom sektoru, na kojoj su organizacije širom Srbije, izmedju ostalih i "Etno forum" iz Svrljiga, imale priliku da podele svoja iskustva, trenutne problem sa kojima se susreću i zajednički iznađu najbolja rešenje da komuniciraju svoje rezultate sa javnošću.

okt28

Banka hrane - Humanošću protiv gladi

Organizacija "Banka hrane" iz Beograda, donirala nam je 20 paketa osnovnih životnih namirnica, koje smo podelili našim korisnicima usluga i ovim putem im se na tome zahvaljujemo. Svaki vid pomoći je dobrodošao, jer opština Svrljig spada u grupu najsiromašnijih opština u Srbiji - devastirano područje, a takodje smo i jedna od najstarijih opština u celoj Srbiji i mnogo je onih kojima je pomoć neophodna. Nadamo se da će i drugi donatori imati ovo u vidu i omogućiti nam da prosledimo pomoć onima kojima je najpotrebnija.

maj03

Mreža za ruralni razvoj Srbije i pregled pregovaračkih poglavlja 11, 12, 13 i 27

U Nišu je održan trening u organizaciji Mreže za ruralni razvoj Srbije, na kome smo razmatrali pregovarački proces sa EU i stanje pregovaračkih poglavlja 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 - Bezbednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, 13 - Ribarstvo, 27 - Životna sredina i klimatske promene.

Zaključak sa ovog sastanka je da smo dosta toga uradili, ali je pred nama još puno zadataka koje moramo da ispoštujemo, da bi smo uspešno zatvorili sva pregovaračka poglavlja.

okt29

Borba protiv korupcije u javnoj potrošnji

Seminar, koji je deo projekta "Gradjansko drustvo i pravosudje: ka vise transparentnosti i borbe protiv korupcije u javnoj potrosnji", koji je realizovao Toplicki centar za demokratiju i ljudska prava, Uzicki centar za ljudska prava i demokratiju i Udruzenje tuzilaca i zamenika javnih tuzilaca Srbije, održan je na Tari u periodu od 20-23. oktobra, a jedna od organizacija koje su imale svog predstavnika, bilo je i udruženje žena "Etno forum" Svrljig. Na ovom skupu je najviše obradjena tema nepravilnosti u javnim nabavkama i evidentiranih slučajeva korupcije u postupcima javnih nabavki.

sep29

Bazični trening za povećanje vidljivosti OCD

U organizaciji TACSO Gradjanskih inicijativa - Resursni centar za organizacije civilnog društva (OCD) u Srbiji, održan je 22. i 23. septembra u Beogradu bazični trening za povećanje vidljivosti organizacija civilnog društva. Trening su vodile PR menadžerke Marija Vujković i Vladica Jovanović, koje su nam predstavile značaj uspostavljanja dobrog imidža i reputacije organizacija civilnog društva, kao i kako targetirati javnost, koji su alati i kanali komunikacije, zašto su društvene mreže važne i kako se distribuira sadržaj na njima.