Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju "ETNO FORUM"-a, Udruženje žena iz Svrljiga. Na ovoj strani možete pročitati sve aktuelne aktivnosti.

maj24

Rodni aspekt nasilja u porodici i nasilja nad decom

Seminar ’’Rodno zasnovano nasilje’’, na kojem smo učestvovali u okviru projekta ’’Senzibilisanje inter – sektorskih timova o rodnom aspektu nasilja u porodici i nasilja nad decom’’ koji Oaza Sigurnosti iz Kragujevca sprovodi u okviru zajedničkog projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II, koji realizuju UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP, u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost.

maj12

Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno-zasnovano nasilje

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) u okviru realizacije projekta ,,Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno-zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika“ koji podržava holandska ambasada kroz MATRA program pozvao nas je na radionicu u Kragujevcu koja je održana 4. maja 2017. godine u hotelu Kragujevac .

maj04

Efektivno praćenje javnih politika

Predstavnice udruženja dale su svoj doprinos učešćem na seminaru za organizacije civilnog društva “Efektivno praćenje javnih politika”, održanom od 19 – 22. aprila, u okviru Projekta unapređenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave – WeBER, a u saradnji sa Višegrad fondom.

maj22

Formiranje Centra za medijaciju u okviru rada udruženja

U cilju pružanja usluga medijacije u rešavanju svih vrsta sporova, kao i podršku institucijama, od državnih organa do privrednih subjekata, za uspostavljanje sistema pružanja usluga medijacije građanima, zaposlenima i drugim korisnicima, članica udruženja Jelena Radojković, od 17. - 21.05.2017. u Beogradu je prisustovavala obukama za medijatore, u organizaciji Partneri Srbija.

maj12

Unapređenje infrastrukturne opremljenosti sela

U sredu 3. maja 2017 godine u prostorijama Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Niš, sa početkom u 12 časova, održan je sastanak u organizaciji Mreže za ruralni razvoj Srbije, na temu ‘‘’Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju u cilju unapređenja infrastrukturne opremljenosti sela’’. Cilj sastanka je unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama i iznalaženje konkretnih mera koje mogu da doprinesu rešavanju definisanih problema.

maj03

Mreža za ruralni razvoj Srbije i pregled pregovaračkih poglavlja 11, 12, 13 i 27

U Nišu je održan trening u organizaciji Mreže za ruralni razvoj Srbije, na kome smo razmatrali pregovarački proces sa EU i stanje pregovaračkih poglavlja 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 - Bezbednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, 13 - Ribarstvo, 27 - Životna sredina i klimatske promene.

Zaključak sa ovog sastanka je da smo dosta toga uradili, ali je pred nama još puno zadataka koje moramo da ispoštujemo, da bi smo uspešno zatvorili sva pregovaračka poglavlja.