Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju "ETNO FORUM"-a, Udruženje žena iz Svrljiga. Na ovoj strani možete pročitati sve aktuelne aktivnosti.

jun14

Konferencija o hrani i vinu "Moja kravica food talk 2016."

Udruženje žena "Etno forum" je kroz projektne aktivnosti pružilo finansijsku podršku Saši Aleksić iz Svrljiga, koji se bavi izradom torti, kolača, slanih i slatkih peciva, za učešće na regionalnoj konferenciji o hrani i vinu "Moja kravica food talk 2016."

maj17

Izrada Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 - Žene, mir, bezbednost

Beogradski centar za bezbednosnu politiku u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji organizovao je dvodnevne konsultacije povodom uključivanja civilnog društva u proces izrade i praćenja primene Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir, bezbednost u Republici Srbiji (NAP 1325), u Nišu od 11. do 12. maja 2016. godine.

nov25

Testiranje na virus HIVa u saradnji sa Asocijacijom DUGA iz Šapca

Dana 26.11.2015. u vremenu od 12 -14 časova u centru Svrljiga, predstavnici LGBT Asocijacije “Duga“ iz Šapca http://www.asocijacijaduga.org.rs/ , ovlašćeni od strane Ministarstva zdravlja, će vršiti besplatno testiranje na virus HIV-a.

jun10

Akademija ženskog liderstva - sastanak sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija

Akademija ženskog liderstva je 02.06.2016. organizovala sastanak sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija iz cele Srbije, kome su prisustvovale i predstavnice našeg udruženja. Fokus sastanka je bio na različitim tipovima ženskih organizacija i širokom spektru tema kojim se ženske nevladine organizacije bave.

dec21

Uloga OCD u unapređenju lokalnih praksi transparentnog finansiranja iz budžeta jedinica lokalne samouprave

Dvodnevni seminar "Uloga organizacija civilnog društva u unapređenju lokalnih praksi transparentnog finansiranja iz budžeta jedinica lokalne samouprave" organizovala je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u okviru projekta „Podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva“ i kancelarije Tehničke podrške organizacijama civilnog drušptva (TACSO) 03. i 04. decembra u Nišu.

okt20

Jačanje kapaciteta OCD

Jačanje kapaciteta OCD i kompetencija javnih službenika za primenu antidiskriminacionih politika u nišavskom okrugu:

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA i Udruženje građana PLANT iz Niša, održali su trening radionicu u okviru projekta ''Jačanje kapaciteta OCD i kompetencija javnih službenika za primenu antidiskriminacionih politika u nišavskom okrugu'' koji se realizuje uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije.